Geschiedenis

Het Tamboer-Fanfarekorps "Muzieklust" is opgericht op 3 juni 1920.

De oprichters waren:
 • J.Engel
 • P.Tromp
 • P.Dekker
 • J.Dekker Jzn.
Het aantal leden bedroeg 16. Aangekocht werden 17 blaasinstrumenten, 1 grote en 1 kleine trom, 1 triangel en een stel bekkens. Dirigent was dhr. J.Engel.

Al snel groeide het aantal leden en in de vergadering van 26 juli 1920 (ruim een maand later) werd al besloten tot aanschaf van nog eens 4 hoorns, 3 trombones en een tuba.
Een Huishoudelijk Reglement werd opgesteld en aangenomen. De contributie bedroeg 10 ct. per week, aan zaalhuur werd Hfl. 50,- betaald.

De eerste repetities werden gehouden in de zaal van Café De Admiraal van dhr. Tambach. Later werd er gerepeteerd in het Parochiehuis, nu bekend onder de naam De Brink. In latere jaren is er nog een uitstapje gemaakt naar de zaal van dhr. Hummen, maar dat was van korte duur.
Te vermelden waard is wel dat Muzieklust zijn tijd ver vooruit was: in de vergadering van 20 februari 1925 werd besloten tijdens de repetitieavond niet te roken!

In het jaar 1929 gaat men voor het eerst op concours. Met goed resultaat. In de jaren die komen breidt het korps zich verder uit. Bestuursleden komen en gaan.

Vermeldt dient ook te worden dat vanaf de periode 11 augustus 1942 tot 1 december 1945 niet meer is gerepeteerd i.v.m. de oorlogsjaren. De instrumenten werden veilig opgeborgen op een geheime plaats.
Het aantal leerlingen is gemiddeld 10. In een rap tempo promoveert het korps van de Derde afdeling naar de afdeling Uitmuntendheid, om tenslotte de hoogste afdeling te bereiken: de afdeling Superieure.

Verschillende dirigenten hebben ons korps door de muzikale jaren geloodst:
 • J. Engel
 • J. Dekker
 • L. Koning
 • C. Luttik
 • T. v.d. Kieft
 • C. Kooiman
 • René Prikkel
 • Wim Hendriks (huidige dirigent)

Hoogtepunten waren de deelname aan de landelijke concoursen, o.a. Kerkrade en Valkenburg, waar het korps bijna de Limburgers versloeg. Werd in de beginperiode opgetreden in het daagse pak, al gauw werd er een uniformpet aangeschaft. Nog weer later werden er middels een in het leven geroepen uniformencommissie prachtige uniformen aangeschaft. Inmiddels werd er ook een vaandel ontworpen en vervaardigd. Bekende namen van commissie-leden:
 • dhr. Schneiders
 • A. Appel
 • W. Appel
 • L. Tromp

De volgende personen hebben door de jaren heen de voorzittershamer gehanteerd:
 • J. Engel
 • H.P de Wijs
 • Nic. Dekker
 • M. de Boer
 • P.A. van Duin
 • Tr. Obdam
 • I.M.M. de Boer (huidige voorzitter)