vrijdag 15 april 2016

Donateuractie 2016

In de week van 18 tot en met 22 april vindt onze jaarlijkse donateursactie plaats.

De meesten van u zullen ons wel kennen van de activiteiten waaraan we jaarlijks deelnemen. U ziet ons bijvoorbeeld bij de aubade en optocht op Koningsdag, de herdenking op 4 mei, de wielerronde, de Sinterklaasintocht en serenades bij jubilea. Ook geven wij jaarlijks een aantal concerten. Het eerstvolgende concert is het SAM openluchtconcert op 26 juni.

Het in stand houden van de vereniging gaat niet vanzelf. Het verlangt vooral op het financiële vlak veel van ons. Instrumenten en uniformen moeten worden onderhouden en vervangen, het aanschaffen van bladmuziek, enzovoorts. De inkomsten staan al jaren onder druk. Zonder uw financiële steun heeft onze vereniging geen toekomst!

Daarom vragen wij u; mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen?

U kunt dit doen door de eenmalige machtiging in te vullen die bij de brief zat die wij in heel Obdam hebben verspreid, en welke door onze leden en vrijwilligers van 18 tot en met 22 april huis aan huis worden opgehaald. Zelf een bedrag overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0350 7856 43 ten name van "Muzieklust" mag ook. Als u bij voorkeur contant geld geeft is dit geen probleem. Leden/vrijwilligers die voor onze vereniging langs de deur gaan hebben een (collecte-)bus bij zich met daarop het logo van "Muzieklust". Alvast hartelijk bedankt voor uw gift!

Het drukwerk voor de donateuractie is dit jaar gesponsord door Loos Betonvloeren Obdam.

woensdag 6 april 2016

Foto's jubileumconcert 95-jarig bestaan 31 oktober 2015 staan online.

De foto's van het jubileumconcert op 31 oktober 2015 ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan met medewerking van het koperensemble van het NedPhO staan online.
Klik op de foto om het album te bekijken.