Bestuur

Het bestuur van Muzieklust bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Ingrid de Boer

Secretaris
Annemarie Ursem

Penningmeester
Wim van Duin

Leden
Thijs Wester (Ledenadministratie)
Linda Dekker (PR)

Contact met het bestuur: muzieklustobdam@gmail.com.

Het bestuur vergadert maandelijks, en in januari vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats.